Een tekst insturen?

Doorbraak.be is steeds op zoek naar auteurs die een verhaal te vertellen hebben en vanuit hun ervaring of specialiteit een bijdrage kunnen leveren aan het debat. Kriebelt het om ook zelf een verhaal te vertellen? Laat ons iets weten en we spreken erover. We zoeken naar originele inhoud en we nemen alleen in uitzonderlijke gevallen ook artikels over die elders verschenen zijn.

Politieke kleur of achtergrond is daarbij niet belangrijk, wel dat u op een zinvolle en correcte manier aan het debat kan bijdragen en dat ook op een boeiende manier kan brengen voor onze lezers.

We verwachten ook wel dat uw tekst aan enkele minimale regels voldoet.

– Uw tekst telt min. 750, max. 1000 woorden.
– Een artikel heeft ook een titel, voldoende tussentitels, en is voorts onderverdeeld in paragrafen.
– Sluit u aan bij de actualiteit, of schrijft u een wat afstandelijker stuk, blijf altijd beleefd en respectvol voor wie u behandelt of bekritiseert in uw tekst.
– Voeg ook een korte biografie van uzelf toe, beperk u tot een tweetal regels. Ook verwijzingen naar eerdere publicaties zijn meer dan welkom.
– Herlees en herschrijf uw tekst voor u die instuurt. Corrigeer spel- of taalfouten. Laat eventueel iemand uw tekst nakijken voor u die instuurt. U kan de officiële woordenlijst.org nakijken als u twijfelt.

De redactie werkt deels op vrijwillige kracht en krijgt dagelijks heel wat stukken ter inzage en ter publicatie. Spontaan ingestuurde stukken worden eerstdaags beantwoord. Uw tekst kan worden aangenomen, eventueel met suggesties tot verbetering. De redactie kan ook uw tekst weigeren. De eindredactie heeft in alle gevallen het laatste woord. Bij afwijzing van uw tekst wordt er verder niet over gecorrespondeerd.

U kan uw tekst versturen naar [email protected].