Forum

Roan A. Asselman | Doorbraak.be

Een recht van spreken is niet hetzelfde als een recht om gehoord te worden. Dat neemt niet weg dat Doorbraak een platform biedt aan zo veel mogelijk stemmen.

Het Forum is de plek bij uitstek voor uitdagende ideeën en scherpe opinies. Doorbraak is ervan overtuigd dat niet enkel politici en academici een kans verdienen om hun visie op mens en maatschappij uiteen te zetten. Uw visie is even waardevol. Heeft u dus een goede pen en een nog beter idee? Bezorg ons uw vrije tribune via [email protected] en we koppelen z.s.m. terug.

Een Forumstuk wordt opgedeeld in alinea’s met tussentitels en is om en bij de 750 woorden lang. De auteur bezorgt ons samen met zijn ontwerpbijdrage eveneens een korte bio met informatie relevant voor de bijdrage (naam, opleiding, beroep, mandaten) en een foto.